OpenKM system

Buďte otvorený k svojim dokumentom

OpenKM vytvorí z Vašich dokumentov a súborov hodnotný, vysokodostupný a bezpečný sklad informácií.


OpenKM je aj…

DEMO ZDARMA >>

 • Webový klient
 • Mobilný klient
 • Skenovanie
 • OCR
 • E-mail
 • Editovanie
 • Formuláre
 • Kalendár
 • Úlohy
 • Tezaurus
 • Podpora MS Office
 • 1D/2D kódy
 • Katalogizácia
 • Antivírus
 • Kontrola verzií
 • Razítkovanie
 • Rôzne formáty
 • Digitálny podpis
 • Kontrola prístupu
 • Monitorovanie
 • Integrácia cez web služby
 • Dostupnosť v clusteri
 • Automatické spracovanie
 • Databázové úložisko
 • ... a ďalšie

SOFTWARE

OpenKM je dokument management systém pre správu digitálnych dokumentov a súborov založený na Open Source technológiách. Efektívne umožní vytvoriť, skenovať, označovať, triediť, prehľadávať, archivovať, poskytovať dokumenty a súbory zamestnancom, zákazníkom či ďalším informačným systémom (B2B) naprieč celou organizáciou. K pokročilým vlastnostiam systému patrí podpora rozpoznávania čiarových kódov, definície tokov dokumentov, šifrovanie a digitálne podpisovanie, kontrola prístupu, spracovanie a sledovanie obsahu e-mailov, integrácia s bežnými kancelárskymi aplikáciami. S podporou webkonferenčného OpenMeetings je OpenKM pripravený stať sa hlavným kolaboračným nástrojom. Systém je pripravený plniť požiadavky legislatívy o archívoch a registratúre (č. 395/2002), ochrane osobných údajov (č. 122/2013) a ďalších.  Viac ...

TECHNOLÓGIE

Open Source technológie si bezprecedentne obhájili svoju jedinečnosť pri ochrane investícií a digitálnej bezpečnosti. Široká funkcionalita systému OpenKM, škálovateľnosť, nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady, profesionálna podpora ho predpripravili pre nasadenie od najmenších firiem a organizácií po enterprise segment. S jednou Tomcat inštanciou na virtuálnom servery a PostgreSQL databázovým backendom po vysokodostupný prívátny cluster Tomcat serverov voči Oracle RAC databáze. A všetko medzi ... ;-) Prostredie aplikácie dostupné v každom bežnom prehliadači (GWT, Java), aplikácia pre ANDROID, iPhone a synchronizačný nástroj Windows a Linux desktopu. Integrácia a zdieľanie obsahu pre ďalšie informačné systémy ako SharePoint, BPM, ERP, CRM či CMS, webovými službami podľa špecifikácie CMIS. Šifrovanie, digitálny podpis, procesy spracovania podľa BPMN 2.0 a   viac ...